Kullanıcı Sözleşmesi

(GENEL KULLANIM KOŞULLARI)

İşbu Sözleşme (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.), karşılıklı görüşme esasına dayalı bireysel veya grup olarak eğitmen eşliğinde Almanca öğrenmenizi sağlayan LernenDaheim web sitesi ile ilgili olarak sizinle ve Lernen Daheim UG (bundan böyle “LernenDaheim” olarak anılacaktır.) arasındaki sözleşmenin tamamını temsil etmektedir.

Bu web sitesini (Bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

1.       Sözleşme Şartlarının Kabulü

“Başvuru Yap”, “Kaydol” veya benzerlerini tıklayarak, hizmetlerimize kaydolarak, erişerek veya kullanarak (ister “Ziyaretçi” olun, ister Lernendaheim’e kayıtlı bir “Müşteri” olun) bu “Sözleşme”ye yasal olarak bağlı kalacağınızı kabul edersiniz. Herhangi bir tüzel kişi adına Sözleşmeye katılıyorsanız, Sözleşmeyi ilgili tüzel kişi adına kabul etmeye yetkili olduğunuzu ve Sözleşmenin bu şirket veya kuruluş için bağlayıcı olduğunu beyan ve taahhüt edersiniz.

Siteyi kullanmanız halinde, Türkiye Cumhuriyeti için on sekiz (18) veya diğer tüm yargı alanları için on altı (16) yaşından büyük olduğunuzu beyan etmiş olursunuz.

Das Spracheninstitut DSI’nin görev ve yetkileri yalnızca danışmanlık hizmetleri ile sınırlı olup Lernendaheim sitesinde yer alan eğitimin verilmesi ve bu süreçlerinin yürütülmesinde herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Sözleşme şartlarına katılmıyorsanız, lütfen Siteyi kullanmaktan vazgeçin. 

 

2.       Sözleşme Kapsamındaki Hizmetler

Websitemizde sağlanan hizmet, yazılım ve uygulamaları, Müşteri, eğitmen veya ziyaretçi olarak erişebilir ve kullanabilirsiniz.

Lernendaheim, Almanca dil eğitimi almak ve Almanca dil becerilerini geliştirmek isteyen kişilerin (“Müşteriler”), görüntülü bir şekilde, Almanya’da yaşayan ve ana dili Almanca olan ya da Türkiye’de yaşayan ana dili Almanca olan veya Almanya’da belirli bir süre yaşamış, genç-yetişkin, dinamik, Almanca öğretmenliği veya Alman Dili ve Edebiyatı bölümleri mezunu eğitmenler eşliğinde, belirli bir ücret karşılığında kurs almasını sağlamaktadır.

Websitemize üye olan Müşteriler, Lernendaheim’a ait ve Lernendaheim tarafından özgün bir şekilde hazırlanan çeşitli öğrenim materyallerinden de yararlanabilecektir.  Lernendaheim’a üye olarak, eğitmenler tarafından önerilen kitapların orijinalini kullanacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.  

Almanca dil eğitimi seviyelerimiz A1.1-B2.2 arası tüm seviyelerdedir.

 

3.       Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni Lernendaheim dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Lernendaheim tarafından işbu Kullanım Sözleşmesi’nde yapılan her değişikliği Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

 

4.       Eğitim Programı 

Bireysel ders ya da grup halinde kurs almak isteyen Müşteri, Lernendaheim’in sitesinde yer alan telefon numarası ya da iletişim bilgileri üzerinden site yetkilisi ile iletişime geçecektir.  Müşteri ve Eğitmen’in karşılıklı uygunlukları ve seviyeleri değerlendirilerek Eğitmen seçimi yapılacaktır. Eğitmen seçimi yapıldıktan sonra Müşteri’ye görüntülü ders için internet linki gönderilecek olup görüntülü derslere erişim bu link üzerinden sağlanacaktır.

Bir ders saati 45 dakika olup bir seviyede 64 ders saati eğitim verilmektedir.

Bir seviye 8 hafta da tamamlanmaktadır.

Hafta da iki gün 4’er ders saatinden toplam haftalık 8 ders saati eğitim görülmektedir.

Grup derslerimiz 15-20 kişi ile sınırlıdır.

 

5.       Eğitim Materyalleri 

Lernendaheim tarafından sağlanan eğitimlerde, B1.2 seviyesine kadar “Menschen” isimli kitap, sonraki seviyeler için ise “Sicher” isimli Almanca dil eğitimi kitabı kullanılmaktadır. Müşterilerimizin bu kitapların orjinalini temin etmesi zorunludur. Orijinal kitap kullanılmamasından kaynaklı doğabilecek her türlü sorumluluk müşterinin kendisine aittir.

Lernendaheim sitesinde yer alan ya da tamamen Lernendaheim eğitmenleri tarafından bağımsız bir şekilde hazırlanan eğitim materyallerini de kullanabilirsiniz.

 

6.       Kullanıcı Hesabı Kaydı

Sözleşme kapsamındaki hizmetler ve sitedeki materyallerden yararlanmak için öncelikle sitemizde yer alan “Başvur” sekmesine tıklayarak başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Formu tamamen doldurduktan sonra, formun en altında yer alan “Başvuru Yap” sekmesine tıkladığınızda üyelik işlemleriniz tamamlanmış olacaktır.

Sağladığınız bilgilerin her durumda doğru, tutarlı, güncel ve eksiksiz olduğunu kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu bilgilerin her durumda gizli, tutarlı ve güncel tutulmasını sağlayacağınızı da kabul etmektesiniz.

İşbu Sözleşmede belirtilen durumlar dışında, Lernendaheim.com sitesine erişim ve kullanımınız ile hizmetlerden yararlanma hakkınız kişisel olup sizin tarafınızdan başka bir kişi veya kuruluşa devredilemez. Lernendaheim’a yalnızca yasal amaçlarla erişme ve kullanma hakkınız vardır. Hesabınızın yetkisiz kişilerce kullanılması nedeniyle Lernendaheim veya diğer tarafların maruz kaldığı kayıplardan sorumlu tutulabilirsiniz.

 

7.       Eğitmen Hesabı Kullanımı 

Eğitmenler, siteyi kullanabilmek ve Müşterilere eğitim hizmetleri sağlayabilmek için Site üzerinden kaydolmalı ve bir hesap oluşturmalıdır. Kayıt süreci kapsamında Eğitmenlerin (i) benzersiz bir kullanıcı adı ve parola oluşturmalarını, (ii) bir e-posta adresi girmelerini, (iii) mevcut durumda ikamet ettikleri ülkeyi belirtmelerini, (iv) ana dillerini belirtmelerini, (vi) ödemenin gerçekleştirileceği hesap bilgilerini sağlamalarını (vii) diploma örneğini paylaşmalarını ve (viii) en az on sekiz (18) yaşında olduklarını doğrulamalarını talep edebiliriz. 

Eğitmen hiçbir durumda, üçüncü tarafların Hizmet sağlamak üzere hesabını kullanmasına izin veremez.

Lernendaheim hiçbir Eğitmenin işvereni veya müşterek işvereni ya da entegre veya bağımsız girişim ortağı değildir. Eğitmenle ilişkili herhangi bir kişinin çalışan ya da bağımsız yüklenici olarak veya farklı bir şekilde sağlayabileceği iş veya hizmetler de dahil olmak üzere Eğitmen tarafından gerçekleştirilen iş veya hizmetlerin kapsamı, yapısı, niteliği, karakteri, zamanlaması veya konumuna ilişkin olarak Lernendaheim’in herhangi bir sorumluluk veya kontrol sahibi olmadığını ya da bu hususlara dahil olmadığını onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Müşteriler ayrıca, Sözleşme Süresi boyunca her zaman Eğitmeni bağımsız yüklenici olarak kabul edeceklerini ve bu sınıflandırmayı ihlal eden herhangi bir eylemde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Lernendaheim, herhangi bir kursun ya da bireysel dersin, müşteriyi memnun edecek şekilde tamamlanmasını sağlama konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Eğitmen adayları, Lernendaheim üzerinden eğitim hizmetleri sağlamak üzere Lernendaheim’e başvurabilir. Lernendaheim, eğitim hizmeti sunma konusundaki uygunluğunuzu değerlendirmek üzere bilgi talep etme hakkını saklı tutar ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak talebinizi kabul edebilir veya herhangi bir nedenle ya da hiçbir neden göstermeksizin reddedebilir.

Lernendaheim bünyesinde Eğitmen olarak kabul edilmeniz durumunda Müşterilere Lernendaheim aracılığıyla eğitim vermeye hak kazanırsınız. Eğitimin verilmesi sırasında elinizden gelenin en iyisini yapmayı ve ayrıca Lernendaheim ile iş birliği içerisinde çalışmayı, Lernendaheim’in iş süreçlerine karışmamayı ve tüm Lernendaheim kurallarına, yönetmeliklerine ve kişilerin ve varlıkların emniyetine ve korunmasına ilişkin güvenlik gerekliliklerine uymayı kabul etmektesiniz. 

Eğitmen, Lernendaheim ve bağlı iştirakleri ile vekillerini, Eğitmenin faaliyetleriyle ilgili olarak ortaya çıkan veya bu faaliyetlerden kaynaklanan her türlü yanlış beyan ya da bir beyanın gerçekleştirilmemesi, sorumluluğun yerine getirilmemesi, herhangi bir anlaşma veya sözleşmede üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmemesi ve ayrıca Lernendaheim aleyhindeki tüm eylemler, davalar, yasal işlemler, talepler, değerlendirmeler, para cezaları ya da hükümler nedeniyle oluşan tüm zarar veya kayıplardan beri kılacak ve onları bu konuda tazmin edecek ve savunacaktır ve bu çerçevede Eğitmen makul ölçüdeki ilgili avukatlık ücretlerini, masraflarını ve harcamalarını ödeyecektir.  

 

8.       Hizmet Kullanımı

Kullanıcı hesabınızın ve şifrenizin gizliliğini korumaktan sorumlusunuzdur. Kullanıcı hesabınızın yetkisiz kullanımını Lernendaheim’a bildirmeyi peşinen kabul etmektesiniz. Hizmetin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için kayıt bilgilerinizi güncel ve doğru tutmanız gerekir. Bunu yapmazsanız, hizmetin size olan doğruluğu ve etkinliği etkilenecektir.

Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir nedenle veya neden göstermeksizin, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan ve dilediğimiz zaman hesabınızı tamamen veya kısmen kısıtlamaya, bloke etmeye, askıya almaya, devre dışı bırakmaya veya iptal etmeye karar verebiliriz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak uygun görüldüğü şekilde, kullanım şartlarını ihlal eden kullanıcıların hesaplarını feshetmek kullanıcı politikamızdır.

Bizimle iletişime geçerek dilediğiniz zaman Site kullanımınızı iptal edebilir ve/veya hesabınızı kapatabilirsiniz.

 

9.       Haklar ve Sınırlamalar 

Hizmetleri kullanırken;

a.       Gizlilik hükümleri, fikri mülkiyet düzenlemeleri, anti-spam düzenlemeleri, vergi kanunu vb. dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yürürlükteki kanun ve yönetmeliğe uyacağınızı;

b.       Doğru bilgi sağlayacağınızı ve bilgilerinizi güncel tutacağınızı,

c.       Hizmetleri ve Web sitesini yasal, ilgili ve yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde kullanacağınızı kabul edersiniz.

Herhangi bir site kullanımının, Lernendaheim’ın kendi takdirine bağlı olarak, uygunsuz ve/veya saldırgan bulunması, önceden bildirimde bulunmaksızın kullanıcının askıya alınmasına ve/veya üyeliğinin feshedilmesine neden olabilir.

Aşağıdaki davranış standartlarına uymayı ve başka bir kişinin web sitemizi kullanması için herhangi bir girişimde bulunmayacağınızı ve yetkilendirmeyeceğinizi veya kolaylaştırmayacağınızı kabul etmektesiniz:

1.       Lernendaheim tarafından belirlenen yasadışı, zararlı, tehdit edici, kötü niyetli, taciz edici, küçük düşürücü, kaba, saldırgan, müstehcen, Pornografik, gayriahlaki, şehvetli veya başka şekilde sakıncalı herhangi bir içeriği iletmek;

2.       Ücret yapımızı, faturalandırma sürecini veya Lernendaheim’a veya öğretmene ödenecek ücretlerden kaçmak veya manipüle etmek; bu tür öğretmen paketinin öğretmeni paketin açıklamasını maddi olarak değiştirmedikçe, açık bir yazım hatası yapılmadıkça veya öğretmene ulaşamadığınız sürece, sizin tarafınızdan satın alınan Ürünler için ödeme yapmamak;

3.       Herhangi bir hizmetin fiyatını değiştirmek veya diğer kullanıcıların listelerine müdahale etmek;

4.       Lernendaheim’in kendi takdirine bağlı olarak rahatsız edici gördüğü bir ad veya dili kullanmak;

5.       Yanlış, hatalı, yanıltıcı, küçük düşürücü veya iftira niteliğinde içerikler yayınlamak (kişisel veriler dahil);

6.       Nefret dolu veya ırksal veya etnik açıdan sakıncalı içerik yayınlamak;

7.       Bir başkasının telif hakkını, ticari markasını veya ticari sırrını ihlal eden içerik yayınlamak;

8.       Site aracılığıyla sunulan hizmetlerle ilgili olmayan herhangi bir ticari amaçla herhangi bir mal veya hizmetin reklamını yapmak veya satmayı teklif etmek;

9.       İstenmeyen reklamlar yayınlamak veya yasadışı olarak ürün veya hizmetleri tanıtmak;

10.   Kullanıma sunulduğunda geri bildirim veya derecelendirme sistemini zayıflatabilecek herhangi bir eylemde bulunmak (web sitesinden geri bildirim bilgilerini görüntülemek, içe aktarmak veya dışa aktarmak veya Lernendaheim ile ilgisi olmayan amaçlar için kullanmak gibi);

11.   Taciz, tehdit veya kasten utandırmak ya da başka bir kullanıcı, kişi veya kurum için sıkıntıya neden olmak.

12.   Başka bir kişinin kimliğine bürünmek;

13.    Herhangi birçok düzeyli pazarlama veya piramit şemasını tanıtmak, talep etmek veya bunlara katılmak;

14.   18 yaşın altındaki çocukları istismar etmek;

15.   Konumunuzu tekelleştirmek amacıyla birden fazla mesaj göndermek gibi yıkıcı faaliyetlerde bulunmak;

16.   Hizmeti kişisel veya ticari kullanımınız için uyarlamak, değiştirmek, lisanslamak, alt lisanslamak veya tercüme etmek;

17.   Web sitesine virüs, solucan, Truva atı ve/veya zararlı kodlar tanıtmak;

18.    Web sitesi aracılığıyla herhangi bir bilgisayar sistemine yetkisiz erişim elde etmek;

19.   Onayımız olmadan kullanıcı hesabınızı (geri bildirim dahil) ve oturum açma kimlik bilgilerinizi başka bir tarafa aktarmak;

20.   E-posta adresleri de dahil olmak üzere kullanıcılar hakkında rızası olmadan bilgi toplamak veya başka şekilde toplamak;

21.    Rızası olmadan (veya 18 yaşından küçük bir çocuk söz konusu olduğunda ebeveynlerinin rızası olmadan) bir kişi hakkında kişisel olarak tanımlayıcı veya başka şekilde özel bilgiler yayınlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişinin gizliliğini ihlal etmek;

22.   18 yaşından küçük çocuklardan kişisel veri istemek;

23.   Herhangi bir federal, eyalet, yerel veya uluslararası yasa veya düzenlemeyi ihlal etmek;

24.   Cezai veya hukuki bir suç teşkil edecek davranışları teşvik etmek.

 

10.   Fikri Mülkiyet Hakları

Site, Lernendaheim mülkiyetindedir ve Lernendaheim tarafından işletilmektedir. Sitedeki videolar, içerikler, görsel arayüzler, bilgiler, grafikler, tasarımlar, derlemeler, bilgisayar kodları, ürünler, yazılımlar, hizmetler ve tüm diğer bileşenler Almanya telif hakkı, ticari takdim şekli, patent ve marka kanunlarıyla, uluslararası teamüllerle ve ilgili diğer tüm fikri mülkiyet ve sahiplik haklarıyla ve geçerli kanunlarla korunmaktadır. Websitesindeki tüm Materyaller, Lernendaheim veya bağlı ortaklıkları ya da bağlı şirketleri ve/veya üçüncü taraf lisans verenlerinin mülkiyetindedir. Tüm markalar, hizmet işaretleri ve ticari adlar, Lernendaheim veya bağlı şirketlerine ve/veya üçüncü taraf lisans verenlerine aittir. Lernendaheim tarafından açıkça yetkilendirilmediğiniz sürece Lernendaheim materyallerini satmamayı, dağıtmamayı, kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kamuya açık şekilde kullanmamayı veya görüntülememeyi, aktarmamayı, yayınlamamayı, düzenlememeyi, uyarlamamayı, bu materyallere ilişkin olarak lisans vermemeyi, türetilmiş çalışmalar oluşturmamayı veya bu materyalleri diğer bir şekilde yetkisiz olarak kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Eğitmen hesabı kullanımında, Lernendaheim nezdinde eğitim veren bağımsız bir Eğitmen olarak görev aldığınız ve bu kapsamda vereceğiniz her türlü (online/uzaktan eğitimde dahil olmak üzere) eğitimde, yalnızca orijinal dokümanlar, belgeler,  dijital veriler ile görseller ve işitsel verilerin de dahil olduğu eğitim setini kullanacağınızı, hukuka aykırı yollarla elde edilmiş dokümanları kullanmayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, iletmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı; aksi takdirde doğacak bütün hukuki ve cezai sorumluluğun Eğitmen olarak kendinize ait olduğunu; Lernendaheim’in bu kapsamda her ne nam altında olursa olsun herhangi bir zararının doğması ve/veya 3.kişilere ödeme yapması halinde, Lernendaheim’in bu sebeple tarafınıza rücu edebileceğini gayr-i kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

11.   Ödeme Yöntemleri

Site üzerinden sağlanan özel ders hizmetleri için ödeme işlemleri kredi/banka kartı veya banka havalesi/EFT ile yapılabilir.

Ödemeler, bir üçüncü taraf ödeme sistemi üzerinden yapılır (Stripe gibi). Ödemelere ilişkin tüm şart ve koşullar, uygulanabilir olduğu şekilde üçüncü taraf ödeme sistemiyle aranızdaki ilgili anlaşmalar uyarınca düzenlenir. Üçüncü taraf ödeme sistemlerinde oluşabilecek herhangi bir sistemsel ya da kişisel ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü şeyden doğacak olan zararlardan Lernendaheim sorumlu değildir. Görüntülediğiniz ücretler, bu ücretlerle bağlantılı olarak uygulanabilecek vergiler dahil tutarlardır ve Lernendaheim’in net gelirine bağlı olarak belirlenen vergiler dışında söz konusu olabilecek vergileri ödemeyi kabul etmektesiniz. Ayrıca, burada belirtilen ücretlerin alınması sürecinde makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere Lernendaheim’in maruz kaldığı tüm masraf ve giderleri Lernendaheim’e ödemeyi de kabul etmektesiniz.  

 

12.   İade Şartları

Müşteri, cayma hakkının kullanılması için on dört günlük süre içinde Lernendaheim’a Site’de ya da kendisine bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunabilir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde hizmet bedeli Müşteri’ye iade edilir.

Müşteri, derse katılmadığı takdirde ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

13.   Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Web sitesini kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler vermeden kullanabilirsiniz. Hizmetleri kullanmak için kişisel verilerinizi karşılıklı rıza ile kullanmamız gerekebilir. Kullanıcının kişisel verilerini elde etme, işleme ve güvence altına alma konusundaki uygulamalarımız hakkında ek bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız. Hizmetlere veya hizmetlerle ilgili diğer etkinliklere kaydolmayı veya bunlara katılmayı seçtiğinizde, sizden bilgi talep eden ekranda istendiği şekilde doğru, eksiksiz ve güncel kişisel veriler sağlayacağınızı kabul edersiniz.

 

14.    Sorumluluğun Sınırlandırılması

İhmal durumları da dahil; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir şekilde Lernendaheim veya bağlı şirketleri, yüklenicileri, çalışanları, aracıları ya da üçüncü taraf partnerleri, lisans verenleri veya tedarikçileri; Sitedeki Lernendaheim materyallerini ya da sitenin kendisini kullanmanızdan veya kullanamamanızdan ya da Lernendaheim ile aranızdaki diğer etkileşimlerden kaynaklanan özel, dolaylı, arızi, bağlantılı ya da cezai zararlar nedeniyle, Lernendaheim tarafından bu tür zararların meydana gelme olasılığı tarafınıza önceden bildirilmiş olsa dahi, size karşı herhangi bir sorumluluk altına girmeyecektir.

Lernendaheim’ın sözleşme koşulları, Websitesi, yazılım, hizmetler, içerik ya da sözleşmede olsun veya olmasın her türlü listelen veya haksız fiil de dahil olmak üzere hizmet ile bağlantılı olarak tüm yükümlülüğünün, varsa, son üç ay içinde hizmetlere başvurmak için ödediğiniz tutarları aşmayacağını kabul edersiniz.

 

15.   Tazminat

Lernendaheim’ı ve bağlı şirketlerini ve tedarikçilerini, lisans verenlerini ve partnerlerini Site’yi kullanımınızdan veya hatalı kullanımınızdan, diğer bir kişinin veya kuruluşun haklarını ihlal etmenizden veya işbu Sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmenizden kaynaklanan, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü talep, kayıp, zarar ve yükümlülükten beri kılacağınızı ve bu hususta tazmin edeceğinizi kabul etmektesiniz.

 

16.   Muhtelif Hükümler

İşbu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün, herhangi bir hakem veya yetkili yargı Mahkemesi tarafından hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz görülmesi halinde, işbu Sözleşme bir bütün olarak hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmeyecek, ancak işbu Sözleşmenin yalnızca hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olan kısmı işbu sözleşmeden çıkarılacaktır.

İşbu sözleşmeden kaynaklı her türlü uyuşmazlık öncelikle uzlaşma yolu ile çözümlenecektir. Uyuşmazlıkların hallinde Alman Federal Mahkemeleri yetkili olup sözleşme Allman kanunlarına tabiidir.

Lernendaheim’in Sözleşmede yer alan (veya Lernendaheim’in yürürlükteki herhangi bir yasaya göre yararı olan) herhangi bir yasal hak veya kanun yolu kullanmaması veya uygulamaması halinde, bunun Lernendaheim’in haklarından resmi bir feragat olarak kabul edilmeyeceğini ve bu hak veya çarelerin Lernendaheim için hala geçerli olacağını kabul edersiniz.

Bu Sözleşmede yapılan tüm sözleşmeler, anlaşmalar, beyanlar ve garantiler, bu Sözleşmeyi kabul etmeniz ve bu sözleşmenin sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır.

Bu Sözleşme, sizinle Lernendaheim arasında aynı konuyla ilgili tüm anlayış ve anlaşmayı temsil eder ve önceki tüm anlaşmaların yerini alır.